Logo
info@promedijek.cz
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Informace
16.06.2022
Produkty z e-shopu Oblíbená kosmetika nyní naleznete zde
Přesunuli jsme náš druhý e-shop Oblíbená kosmetika.cz na tento web.    Nyní najdete tyto produkty v kategorii MANIKÚRA | PEDIKÚRA a v kategorii KOSM... číst celé
👁
Blog
Proč si pořídit protiroztočové lůžkoviny?
30.07.2022 Články, rady
Proč si pořídit protiroztočové lůžkoviny?
Protože použitý materiál lůžkovin nanoSPACE je nejen prodyšný, příjemný na dotek a měkoučký, ale především obsahuje Nanotkaninu, která zabraňuje shrom... číst celé
Zobrazit všechny články
  1. Úvod
  2. INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
  3. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

společnosti PROMEDIJEK s.r.o.

se sídlem Hněvkovského 1377/4, 149 00 Praha 4

identifikační číslo: 04995040

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 256754

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: https://www.promedijek.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího PROMEDIJEK s.r.o., se sídlem Hněvkovského 1377/4, Praha 4, 149 00, identifikační číslo: 04995040, zapsaném v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 256754 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.promedijek.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.  Podle platné právní úpravy se kupující dělí na spotřebitele a osobu, která spotřebitelem není.

1.2.1.  Spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“) je osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.2.2. Osobou, která spotřebitelem není, je právnická osoba či jiná osoba, která jedná a uzavírá kupní smlouvu jako podnikatel, nebo která jedná a uzavírá smlouvu jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

Obchodní podmínky se liší pro případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je podnikatelem, jež jedná při objednávání zboží v rámci své vlastní obchodní, výrobní nebo obdobné činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo jménem podnikatele.

1.3.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.     Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu, nebo ze svého uživatelského rozhraní na základě registrace kupujícího, dle jeho svobodného uvážení.

2.2.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu (dále jen „uživatelský účet“) je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží.

2.4.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.5.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než tři (3) roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a v rámci území Slovenské republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:

3.4.1.   o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“),

3.4.4.  identifikační údaje kupujícího nezbytně nutné k vystavení daňového dokladu a k doručení zásilky kupujícímu a

3.4.5.    povinnost akceptace (přijetí) obchodních podmínek kupujícím.

3.5.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku a zavázat se k platbě". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6.   Prodávající neprodleně po obdržení objednávky do systému toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8.  Smluvní poměr mezi prodávajícím a spotřebitelem vzniká až následným doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou kupní smlouvu lze rušit a měnit pouze na základě dohody obou stran, nebo ze zákonných důvodů.

3.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.10.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu, což může kupující provést následujícími způsoby:

4.1.1. v hotovosti, nebo bezhotovostně platební kartou, v provozovně prodávajícího na adrese Markušova 1634/6, 149 00 Praha 4;

4.1.2.  na dobírku v hotovosti, nebo bezhotovostně platební kartou, v místě určeném kupujícím v objednávce;

4.1.3.    bezhotovostně předem převodem na účet prodávajícího č. 9345041001/5500, vedený u společnosti Raiffeisen Bank (dále jen „účet prodávajícího“);

4.1.4.    bezhotovostně pomocí platební brány ComGate.

4.2.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.   Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5., dále čl. 4.7. a čl. 6.4. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.  V případě platby na dobírku (v hotovosti, platební kartou) u dopravce nebo v provozovně prodávajícího je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby předem je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.   V případě objednávky v kupní ceně 10 000,00 (desettisíc) Kč vč. DPH a vyšší všemi nabízenými způsoby dopravy, je požadována vždy platba předem, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

4.6.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Zboží bude kupujícímu předáno až po připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7.   Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9.   V případě uvedení takové ceny zboží, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

4.10.  Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle jej v papírové podobě spolu se zbožím, nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.12.  Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.    Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikačních prostředků na dálku v zákonné lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Tato lhůta slouží pro nezbytné prohlédnutí si zboží, obeznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to způsobem, odpovídajícím povaze a vlastnostem zboží, jakým by to bylo možné při nákupu v běžné prodejně.

5.2.   Prodávající má nárok požadovat po spotřebiteli úhradu škody za vznik snížené hodnoty zboží v důsledku používání zboží a nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.3.     Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.4.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.3. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

5.5.   Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od doručení zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel přímo vyplnit a odeslat elektronický formulář na webové stránce, nebo využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím ke stažení na webových stránkách. Vyplněný formulář může spotřebitel zaslat na adresu elektronické pošty prodávajícího info@promedijek.cz nebo na adresu sídla prodávajícího.

5.6.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.4. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku rušíZboží musí být spotřebitelem vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

5.7. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Při vracení zboží prodávajícímu, z důvodu předcházení vzniku škody, je spotřebitel povinen zajistit vhodný obal pro přepravu zboží, tzn. takový obal, který zabrání vzniku poškození na zboží.

5.8.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.4. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.9.   Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.10.   V případech, kdy má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající spotřebiteli kupní cenu, pokud již byla uhrazena, bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem.

5.11.   Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.12.   Ustanovení o odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě neplatí v případě, že kupní smlouva je uzavírána osobou, která je podnikatel, nebo která jedná a uzavírá smlouvu jménem nebo na účet podnikatele.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V opačném případě, má prodávající nárok na odstoupení od kupní smlouvy a náhradu způsobené škody.

6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. V případě, že došlo v minulosti ze strany kupujícího k porušení kupní smlouvy svévolným nepřevzetím zboží bez předcházejícího oznámení o odstoupení od smlouvy, další případná budoucí objednávka nebude ze strany prodávajícího akceptována (viz. čl. 3. 9. obchodních podmínek).

6.5.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci k sepsání této škodné události. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6.  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.  zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.   zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.    zboží je v odpovídajícím množstvímíře nebo hmotnosti,

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.  Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.  Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

7.3.1.  Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

7.3.2.  Podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti (12) měsíců od převzetí.

7.3.3.  V případě, že je na zboží poskytnuta prodloužená záruka přesahující rozsah a obsah zákonné záruky, má právo ji uplatnit pouze spotřebitel.

7.4.     Ustanovení uvedená v čl. 7.3. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.5.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.6.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na korespondenční adrese Hněvkovského 1377/4, Praha 4, 149 00, nebo lze reklamované zboží osobně předat kupujícím prodávajícímu v provozovně na adrese Markušova 1634/6, 149 00 Praha 4. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí obchodních podmínek.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@promedijek.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

On-line podání podnětu k mimosoudnímu řešení umožňuje také platforma zřízená Evropskou komisí na internetové adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.5.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

8.5.1.  Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

8.5.2.  Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.5.3.   Dozor v oblasti zdravotnických prostředků vykonává Státní ústav pro kontrolu léčiv.

8.5.4. Dozor nad oblastí dodržování povinností vyplývajících z výroby a nakládání s kosmetickými výrobky provádí krajská hygienické stanice.

8.5.5. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.7.   Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.8.   Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.9.    Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.   Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupném na webových stránkách.

10. UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.   Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1.   Veškerá korespondence související s kupní smlouvou může být kupujícímu doručována na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

12.1.  V souladu se zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, má spotřebitel při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití („kus za kus“). Elektrozařízení je možné kupujícím předat v provozovně prodávajícího na adrese Markušova 1634/6, Praha 11, nebo zaslat na korespondenční adresu Hněvkovského 1377/4, 149 00, Praha 4. (Více zde)

13. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.  Volbou práva dle čl. 13.1. obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.3.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.4.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.5.   Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je k dispozici také ke stažení přímo na webové stránce prodávajícího.

13.6.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování PROMEDIJEK s.r.o. Hněvkovského 1377/4, 149 00 Praha 4, adresa elektronické pošty info@promedijek.cz, telefon 734 728 114.

 

V Praze dne 5.5..2022

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obchodní podmínky ke stažení

 

  Ke staženíke stažení, účinnost od 5.5.2022

Obchodní podmínky ke stažení platné od 26.11.2021 s účinností do 5.5.2022

Obchodní podmínky ke stažení platné od 31.8.2021 s účinností do 26.11.2021

Obchodní podmínky ke stažení platné od 26.7.2020 s účinností do 31.8.2021

Obchodní podmínky ke stažení platné od 22.1.2020 s účinností do 26.7.2020

Obchodní podmínky ke stažení platné od 28.4.2020 s účinností do 22.1.2020

PROMEDIJEK.cz na Firmy.cz

 

Možnost zaplatit online

 

Objednané zboží si můžete vyzvednout osobně v naší provozovně

Markušova 1634/6
149 00, Praha 11

Provozovna PROMEDIJEK s.r.o.

Kontakt
Logo
ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
© PROMEDIJEK s.r.o.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz